Meaning of ह्वार्फडेल मशीन in English | ह्वार्फडेल मशीन का अर्थ (ह्वार्फडेल मशीन ka Angrezi Matlab)

Pronunciation of ह्वार्फडेल मशीन (ह्वार्फडेल मशीन) play

Meaning of ह्वार्फडेल मशीन in English