Meaning of बुमुक्षितं किं न करोति पापं in English | बुमुक्षितं किं न करोति पापं का अर्थ (बुमुक्षितं किं न करोति पापं ka Angrezi Matlab)

Pronunciation of बुमुक्षितं किं न करोति पापं (बुमुक्षितं किं न करोति पापं) play

Meaning of बुमुक्षितं किं न करोति पापं in English