Meaning of न्यायकर्ता in English | न्यायकर्ता का अर्थ (न्यायकर्ता ka Angrezi Matlab)

Pronunciation of न्यायकर्ता (न्यायकर्ता) play

Meaning of न्यायकर्ता in English